Tulosta sivu

Intoloopin palveluehdot

Päivitetty: 4. Marraskuuta, 2010

1. Yleistä

Nämä palveluehdot koskevat Starduck Studios Oy:n, Sumeliuksenkatu 18 B, 33100 Tampere, y-tunnus 2283473-5 ("Starduck Studios"), tuottamien www.intoloop.com-verkkosivuston ja/tai keskustelufoorumeiden tai muiden tiedonvälityspalveluiden (jäljempänä "palvelu") käyttöä.

Kirjautumalla palveluun ja/tai käyttämällä sitä ja/tai napsauttamalla hyväksy-painiketta tai sitä vastaavaa painiketta hyväksyt nämä palveluehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä palveluehtoja, älä jatka rekisteröintiä äläkä kirjaudu ja/tai käytä palvelua.

Jos jokin näiden palveluehtojen mukainen ehto on jollain tavalla laiton, mitätön tai täytäntöönpanokelvoton tai muuttuu sellaiseksi jonkin tuomiovallan lain nojalla, se ei kuitenkaan vaikuta millään tavoin muiden ehtojen laillisuuteen, voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen tai heikennä niitä. Mitätön ehto korvataan uudella ehdolla, joka kattaa mitättömän ehdon alkuperäisen tarkoituksen ja kaupallisen tavoitteen siinä määrin kuin mahdollista.

Yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaamista koskevista ehdoista määrätään palvelun yksityisyydensuojaperiaatteissa ("yksityisyydensuojaperiaatteet"). Täten vahvistat, että olet lukenut ja hyväksynyt yksityisyydensuojaperiaatteet. Yksityisyydensuojaperiaatteisiin pääset napsauttamalla tästä.

2. Palvelun käyttöoikeus

Jos hyväksyt nämä palveluehdot ja sitoudut noudattamaan niitä, Starduck Studios myöntää sinulle henkilökohtaisen ja rajoitetun käyttöoikeuden palveluunsa. Käyttöoikeus ei ole yksinomainen eikä sitä voi siirtää, mutta sen voi peruuttaa. Käyttöoikeus on tarkoitettu henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön. Jos haluat käyttää palvelua kaupallisiin tarkoituksiin, ole hyvä ja ota yhteyttä Starduck Studiosin asiakaspalveluun saadaksesi lisätietoja.

Ellei sitä ole näissä palveluehdoissa ole nimenomaisesti sallittu, et saa käyttää, kopioida, säilyttää, muokata, siirtää tai jakaa käyttäjätiliäsi, palvelua, sen osaa tai sen sisältämää materiaalia tai toimia muulla tavoin siten, että ne tulevat julkisesti saataville. Sinun on käytettävä palvelua näiden palveluehtojen sekä muiden Starduck Studiosin ajoittain antamien tarkoituksenmukaisten ohjeiden mukaisesti.

Vakuutat, että palveluihin rekisteröintiä ja niiden käyttöä varten antamasi tiedot (esimerkiksi nimi, ikä ja kaikki yhteystiedot) ovat totuudenmukaisia ja tarkkoja. Palvelun käyttö edellyttää käyttäjätunnusta (User Id) ja henkilökohtaista salasanaa tai muuta käyttäjätunnistusmenetelmää, jonka Starduck Studios määrittää tai muutoin hyväksyy. Starduck Studiosilla on oikeus valita, hyväksyä ja/tai ajoittain vaihtaa sinulle myöntämänsä käyttäjätunnus.

Sinun tulee pitää palvelun käyttöön tarvittava salasana salassa eikä sitä saa paljastaa kenellekään muulle. Et saa antaa tai siirtää käyttäjätunnustasi kolmannelle osapuolelle, etkä saa antaa kolmannen osapuolen käyttää palvelua omalla käyttäjätunnuksellasi. Jos salasanasi on päätynyt kolmannen osapuolen haltuun tai jos sinulla on syytä uskoa, että salasanasi on päätynyt kolmannen osapuolen haltuun, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi Starduck Studiosille. Olet vastuussa kaikista käyttäjätunnuksesi avulla tehdyistä toimista siihen saakka, kunnes olet ilmoittanut Starduck Studiosille kadonneesta salasanasta ja kunnes Starduck Studiosilla on ollut kohtuullisessa määrin aikaa estää palvelun käyttö käyttäjätunnuksellasi.

Starduck Studiosilla on oikeus estää sinua pääsemästä palveluun ilman ennakkoilmoitusta, jos et noudata näitä palveluehtoja tai jos käytät palvelua väärin tai kuormitat palvelua epätavallisen paljon. Starduck Studiosilla on oikeus estää pääsy palveluun, jos sillä on syytä uskoa, että osallistut johonkin laittomaan toimintaan tai vaarannat muiden käyttäjien tai Starduck Studiosin tietoturvaa tai yksityisyyttä, tai jos Starduck Studios saa ilmoituksen siitä, että salasanasi on päätynyt kolmannen osapuolen haltuun.

Palvelun käyttöön tarvittavien laitteiden tai yhteyksien tarjoaminen ei kuulu näiden palveluehtojen piiriin. Sinun tulee ostaa, ylläpitää ja päivittää tarvittavat laitteet ja yhteydet (mukaan luettuna tietoturva) itse, ja vastaat myös kaikista niihin liittyvistä kustannuksista itse.

3. Teollis- ja tekijänoikeudet

Starduck Studios omistaa (tai sen lisenssinantajat omistavat) kaikki palvelua koskevat oikeudet ja edut sekä kaiken palvelussa olevan tai sen kautta tarjottavan aineiston, mukaan luettuina kaikki tekijän-, patentti-, tavaramerkki-, malli- ja liikesalaisuusoikeudet sekä kaikki muut teollis- ja tekijänoikeudet ("teollis- ja tekijänoikeudet"). Mikään näistä omistusoikeuksista ei siirry sinulle, kun käytät palvelua tai kun esimerkiksi lataat aineistoa palvelusta tai kun lataat aineistoa palveluun.

4. Asiakkaan aineisto

Kun käytät palvelua, saat ladata, siirtää tai muutoin toimittaa palveluun tiettyjä tietoja, töitä, kuvia, palautetta tai muuta aineistoa ("asiakkaan aineisto"). Kaikki tällaista asiakkaan aineistoa koskevat teollis- ja tekijänoikeudet kuuluvat sinulle. Starduck Studios ei vaadi omistusoikeutta asiakkaan aineistoon, mutta palvelun tuottaminen edellyttää Starduck Studiosilla olevan tiettyjä oikeuksia. Sen vuoksi Starduck Studiosilla ja sen kumppaneilla on oikeus (mutta ei velvollisuutta) käyttää mitä tahansa palveluun, sen kautta tai sitä varten toimittamaasi aineistoa. Kun olet lähettänyt asiakkaan aineistoasi palveluun, kaikki oikeudet, jotka sinulla voi olla asiakkaan aineistosi nojalla, kuuluvat edelleen sinulle, ja myönnät Starduck Studiosille ja sen kumppaneille rajoittamattoman, jatkuvan, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman ja rojaltittoman oikeuden ja lisenssin käyttää, kopioida, muuttaa, muokata, kääntää ja kehittää aineistoasi tai sen osia ja luoda siitä johdannaisia sekä esittää sitä omalla käyttäjätililläsi ja muilla valtuuttamillasi käyttäjätileillä palveluun liittyen. Väärinkäsitysten välttämiseksi todettakoon, että edellä mainittu lisenssi on tarkoitettu Starduck Studiosille, jotta se voi tarjota sinulle näiden palveluehtojen mukaista palvelua, eikä valokuviasi tai muuta arkaluonteista aineistoa luovuteta kolmansille osapuolille antamasi lisenssin nojalla. Edellä esitetystä huolimatta yksityisyytesi ja henkilötietojesi suojan osalta noudatetaan yksityisyydensuojaperiaatteita, mukaan luettuna Starduck Studiosin rajallinen oikeus luovuttaa henkilötietoja eteenpäin yksityisyydensuojaperiaatteiden kohdissa 4 ja 7 määrätyn mukaisesti.

Starduck Studios pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmuuskopioimaan asiakkaan aineistoa Starduck Studiosin kulloinkin voimassa olevien varmuuskopiointiperiaatteiden mukaisesti. Starduck Studios ei kuitenkaan vastaa tietojen häviämisestä tai asiakkaan aineiston häviämisen vuoksi syntyneistä vahingoista.

Sinä aikana, kun sinulla on palvelussa aktiivinen käyttäjätili, tai 14 päivän kuluessa käyttäjätilin sulkemisesta kohdan 8 mukaisesti Starduck Studios pyrkii toimittamaan sinulle asiakasaineistosi tekemäsi kirjallisen pyynnön perusteella yhdessä sovittuun ajankohtaan mennessä. Starduck Studiosilla on oikeus laskuttaa asiakkaan aineiston keräämisestä, käsittelystä ja toimittamisesta Starduck Studiosin kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

5. Hinnoittelu; peruutusoikeuden puuttuminen

Palvelussa voi olla tiettyjä osia, joiden käyttämisestä peritään maksu. Suomen kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvun 15 §:n mukainen 14 päivän peruutusoikeus ei koske tällaisia osia. Kyseinen palvelu on aloitettu sähköisesti kuluttajan suostumuksella ennen peruutusajan päättymistä, ja kuluttajalle on ilmoitettu peruutusoikeuden puuttumisesta kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaisesti.

Mitään etukäteen suorittamiasi maksuja ei palauteta eikä siirretä muille, mikäli suljet käyttäjätilisi tai lopetat palvelun käytön muutoin tai jos Starduck Studios peruuttaa palvelun käyttöoikeutesi siitä syystä, että olet rikkonut näitä palveluehtoja.

Kulloinkin voimassa olevat hinnat ilmoitetaan palvelun verkkosivustolla. Hinnat sisältävät kaikki viranomaisten määräämät julkiset maksut, mukaan luettuna kulloinkin voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero.

6. Palvelun käyttö

Suostut siihen, että käytät palvelua tai toimitat siihen aineistoa ainoastaan sellaisilla tavoilla, jotka a) eivät riko teollis- ja tekijänoikeuksia, yksityisyydensuojaa, julkisuutta tai muita ihmisiä koskevia muita oikeuksia tai b) eivät ole siveettömiä, sopimattomia, syrjiviä, loukkaavia, herjaavia tai laittomia tai muutoin hyvien tapojen vastaisia.

Et saa käyttää sopimatonta kieltä tai hyökkääviä ilmauksia palvelua käyttäessäsi. Sinun tulee käyttää palvelua sellaisella tavalla, joka ei aiheuta haittaa Starduck Studiosille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Jos Starduck Studios saa ilmoituksen, jonka mukaan olet toimittanut palveluun edellä kuvatun vastaista aineistoa, Starduck Studiosilla on oikeus poistaa kyseinen aineisto palvelusta tai estää sen käyttö asiasta ilmoittamatta.

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille verkkosivustoille. Starduck Studios ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamien tuotteiden tai palveluiden sisällöstä. Olethan tietoinen myös siitä, että yksittäisissä sovelluksissa tai muussa palvelun sisältämässä aineistossa voidaan noudattaa täydentäviä käyttöehtoja.

7. Palvelun tarjoaminen

Starduck Studiosilla on oikeus tarjota palvelua sopivaksi katsomallaan tavalla, mukaan luettuna oikeus muuttaa palvelua. Jos nämä muutokset edellyttävät muutoksia omassa toimintaympäristössäsi tai muissa laitteissa, sinun tulee tehdä nämä muutokset omalla kustannuksellasi. Starduck Studios pyrkii ilmoittamaan sinulle hyvissä ajoin etukäteen kaikista olennaisista muutoksista, jotka olennaisesti vaikuttavat palvelun käyttöön.

Starduck Studios voi keskeyttää palvelun hetkellisesti, jos se on tarpeen esimerkiksi asennus-, muutos- tai ylläpitotöiden vuoksi tai jos lait, asetukset tai viranomaiset niin edellyttävät tai jos keskeyttäminen on tarpeen muista perustelluista syistä. Starduck Studios pyrkii varmistamaan, että palvelun keskeytys on niin lyhyt kuin mahdollista. Starduck Studiosilla on oikeus sulkea palvelu oman harkintansa perusteella. Starduck Studios pyrkii ilmoittamaan palvelun keskeytyksistä tai sen sulkemisesta kohtuullisessa ajoin etukäteen.

8. Palveluehtojen muutokset; palvelun lopettaminen

Starduck Studios voi ajoittain muuttaa näitä palveluehtoja ilmoittamalla sinulle muutoksista ja toimittamalla sinulle muutetut palveluehdot vähintään kaksi viikkoa ennen niiden voimaantuloa. Starduck Studios toimittaa muutetut palveluehdot palvelun kautta tai muilla Starduck Studiosin harkinnan mukaan sopivilla tavoilla.

Jos et hyväksy muutettujen palveluehtojen voimaantuloa, sinun tulee ilmoittaa siitä Starduck Studiosille vähintään seitsemän päivää ennen muutettujen palveluehtojen voimaantuloa. Jos Starduck Studios ei saa tätä koskevaa ilmoitustasi edellä määrätyn ajan kuluessa tai jos nimenomaisesti hyväksyt muutetut palveluehdot (esimerkiksi napsauttamalla hyväksy-painiketta), sinun katsotaan hyväksyneen muutetut palveluehdot. Jos et hyväksy muutettujen palveluehtojen voimaantuloa ja jos sinä ja Starduck Studios ette sovi muuta kirjallisesti, oikeutesi käyttää palvelua päättyy sinä päivänä, kun muutetut palveluehdot tulevat voimaan.

Starduck Studios voi myös oman harkintansa perusteella ilmoittaa sinulle muutoksista ja toimittaa muutetut palveluehdot saataville ilman ennakkoilmoitusta siten, että muutetut palveluehdot ovat nähtävissäsi, kun kirjaudut palveluun seuraavan kerran. Tällöin palvelun käytön jatkaminen edellyttää, että nimenomaisesti hyväksyt muutetut palveluehdot (esimerkiksi napsauttamalla hyväksy-painiketta). Jos et hyväksy tällä tavoin nähtäviksesi toimitettuja muutettuja palveluehtoja tämän kohdan mukaisesti, oikeutesi käyttää palvelua päättyy välittömästi.

Starduck Studios voi sulkea käyttäjätilisi milloin tahansa ilmoittamalla sinulle siitä kaksi viikkoa aikaisemmin. Jos rikot näitä palveluehtoja, Starduck Studios voi sulkea käyttäjätilisi välittömästi.

9. Vastuut ja vastuiden rajoitukset

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on ("AS IS") ilman minkäänlaisia takuita. Starduck Studios ei takaa, että palvelu toimii keskeytyksettä tai virheittä. Starduck Studios ei ole vastuussa palvelussa esitettyjen tietojen tai muun aineiston oikeellisuudesta, kattavuudesta tai luotettavuudesta eikä palvelussa tarjottavien tai sen kautta välitettävien tuotteiden tai palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Starduck Studios ei vastaa palvelun sisältämien tai siihen liittyvien mielipiteiden tai keskustelufoorumeiden tai muiden tiedonvälityspalveluiden sisällöstä.

Starduck Studios ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita palvelun kautta siirrettävän palvelun, tuotteen tai aineiston mahdollinen viivästys, muutos tai häviäminen aiheuttaa. Starduck Studios ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat keskeytyksistä ja häiriöistä, mukaan luettuina tietojen häviäminen tai viivästys tai muutokset, jotka johtuvat teknisistä vioista tai ylläpidosta. Starduck Studios ei myöskään millään tavoin vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, joita haittaohjelmat (virukset, madot jne.) tai palvelun virheellinen sisältö saattavat aiheuttaa. Starduck Studios ei vastaa käyttäjän tai kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista.

Starduck Studiosin vastuu sinulle tai omaisuudellesi aiheutuneista välillisistä vahingoista rajoittuu aina enintään siihen summaan, jonka olet maksanut palvelun tai sen osan käytöstä välittömästi ennen korvausvaateen esittämistä edeltäneiden kolmen kuukauden ajalta.

Starduck Studios ei koskaan vastaa mistään välillisistä tai ennalta arvaamattomista vahingoista, joita sinulle on aiheutunut missä tahansa olosuhteissa.

Vastaat itse kaikista laittomasta käyttäytymisestä tai näiden palveluehtojen rikkomisesta aiheutuneista vahingoista, ja kustannuksellasi puolustat ja vapautat Starduck Studiosin ja kolmannet osapuolet niitä koskevista vastuista.

10. Sovellettava laki, erimielisyyksien sovittelu

Näihin palveluehtoihin ja niihin liittyviin sopimussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Näistä palveluehdoista tai niihin liittyvistä sopimussuhteista kehkeytyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti. Jos sovintoon ei päästä, erimielisyydet ratkotaan Tampereen käräjäoikeudessa.Rekisteröidy ilmaiseksi